Welcome to Urumpirai web site

வணக்கம்.

காமாட்சி அம்பாள் ஆலயம்.

திருவிழா படங்கள் 2015.

திருவிழா படங்கள் 2014.

திருவிழா படங்கள் 2013.

திருவிழா படங்கள் 2012.


காமாட்சி அம்பாள் ஆலயம் கற்பகப் பிள்ளையார் கோவிலிலிருந்து வடக்கு நோக்கி சுமார் 300 யார் தூரத்தில் பாலாலி வீதியில் அமைந்திருப்பதுதான் ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் கோவில். காளிகாம்பாள் கோவிலும், சிவன் கோவிலும் அருகருகே அமைந்திருப்பது இவ்வாலயத்தின் சிறப்பு. அடுக்கடுக்காக மூன்று கூரையின் கீழ் அமைந்திருப்பதுபோல் காணப்பட்ட இக்கோவில் தற்போது புனருத்தாரண வேலைகளும்ää பின்னல் ஒரு கல்யாண மண்டபம் அமைக்கும் வேலைகளும் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.

நன்றி


Web Site
:
Map
Lates Galleries