Welcome to Urumpirai web site

உரும்பிராய் ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் ஆலய கொடியேற்றத்திருவிழா.
2ம் திருவிழா 20/06/20123ம் திருவிழா 21/06/20124ம் திருவிழா 22/06/20125ம் திருவிழா 23/06/20126ம் திருவிழா 24/06/20127ம் திருவிழா 25/06/20128ம் திருவிழா 26/06/20129ம் திருவிழா 27/06/201210ம் திருவிழா மஞ்சம் 28/06/201211ம் திருவிழா கைலாயவாகனம் 29/06/201212ம் திருவிழா திருவிளக்குப்பூஜை 30/06/201213ம் திருவிழா சப்பறம் 01/07/201214ம் திருவிழா தேர் 02/07/201215ம் திருவிழா தீர்த்தத்திருவிழா 03/07/201216ம் திருவிழா பூங்காவனத்திருவிழா 04/07/2012