Welcome to Urumpirai web site

வணக்கம்.

அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் ஆலய திருவிழா படங்கள்.கொடியேற்றத்திருவிழா. 23/07/20122ம் திருவிழா 24/07/20123ம் திருவிழா 25/07/20124ம் திருவிழா 26/07/20125ம் திருவிழா 27/07/20126ம் திருவிழா 28/07/20127ம் திருவிழா 29/07/20128ம் திருவிழா 30/07/20129ம் திருவிழா 31/07/201210ம் திருவிழா 01/08/201211ம் திருவிழா 02/08/2012