Welcome to Urumpirai web site

வணக்கம்.

அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் ஆலய திருவிழா படங்கள்.கொடியேற்றத்திருவிழா. 13/07/20132ம் திருவிழா 14/07/20133ம் திருவிழா 15/07/20134ம் திருவிழா 16/07/20135ம் திருவிழா 17/07/20136ம் திருவிழா 18/07/20137ம் திருவிழா 19/07/20138ம் திருவிழா 20/07/20139ம் திருவிழா 21/07/201310ம் திருவிழா 22/07/201311ம் திருவிழா 23/07/2013