Welcome to Urumpirai web site

வணக்கம்.

அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் ஆலய திருவிழா படங்கள்.கொடியேற்றத்திருவிழா. 01/07/20142ம் திருவிழா 02/08/20143ம் திருவிழா 03/08/20144ம் திருவிழா 04/08/20145ம் திருவிழா 05/08/20146ம் திருவிழா 06/08/20147ம் திருவிழா 07/08/20148ம் திருவிழா 08/08/20149ம் திருவிழா 09/08/201410ம் திருவிழா 10/08/201411ம் திருவிழா 11/08/2014