Welcome to Urumpirai web site

வணக்கம்.

அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் ஆலய திருவிழா படங்கள்.கொடியேற்றத்திருவிழா. 22/07/20152ம் திருவிழா 23/07/20153ம் திருவிழா 24/07/20154ம் திருவிழா 25/07/20155ம் திருவிழா 26/07/20156ம் திருவிழா 27/07/20157ம் திருவிழா 28/07/2015சப்பறத்திருவிழா 29/07/2015தேர்த்திருவிழா 30/07/2015தீர்த்தத்திருவிழா 31/07/2015பூங்காவனத்திருவிழா 01/07/2015