Welcome to Urumpirai web site

வணக்கம்.

அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் ஆலய திருவிழா படங்கள்.கொடியேற்றத்திருவிழா. 28/07/20172ம் திருவிழா 29/07/20173ம் திருவிழா 30/07/20174ம் திருவிழா 31/07/20175ம் திருவிழா 01/08/20176ம் திருவிழா 02/08/20177ம் திருவிழா 03/08/2017சப்பறத்திருவிழா 04/08/2017தேர்த்திருவிழா 05/08/2017தீர்த்தத்திருவிழா 06/08/2017பூங்காவனத்திருவிழா 07/08/2017